Chcesz otrzymywać informacje o działaniach
i inicjatywach Stowarzyszenia Rybackiego
"Żabi Kraj"?

Poinformujemy Cię mailowo

Archiwum aktualności » Archiwum 2017 » Zapraszamy Wystawców do zaprezentowania się podczas XV Regionalnych Dni Rybactwa

Stowarzyszanie Rybackie „Żabi Kraj” serdecznie zaprasza do uczestnictwa w Wystawie Rybackiej organizowanej w ramach XV Regionalnych Dni Rybactwa, która odbędzie się w dniu 16 września 2017 r. na Rynku w Skoczowie.

 

Celem wystawy jest:

- promocja obszaru zależnego od rybactwa,

- popularyzacja ryb i rybactwa,

- promocja i sprzedaż różnych gatunków ryb oraz ich przetworów,

- przedstawienie nowoczesnego sprzętu rybackiego i wędkarskiego oraz pasz stosowanych w chowie i hodowli ryb,

- zawieranie transakcji handlowych pomiędzy producentami: ryb, sprzętu rybackiego, pasz a potencjalnymi odbiorcami.

 

Chcąc uwzględnić Państwa oczekiwania związane z zaprezentowaniem i ewentualną sprzedażą własnych produktów i środków produkcji, organizatorzy wystawy zabezpieczają możliwość zorganizowania stoiska wystawowego w dniu 16 września 2017 r.

 

Zgłoszenie uczestnictwa należy przesłać na załączonej karcie w nieprzekraczalnym terminie do 10 sierpnia 2017 r. na adres biura Stowarzyszenia Rybackiego „Żabi Kraj” (ul. Mickiewicza 9, 43-430 Skoczów, tel./fax: 33 487 49 55, e-mail: biuro@zabikraj.pl).