Archiwum aktualności » Archiwum 2013 » Relacja z XI Regionalnych Dni Rybactwa - 19-22.09.2013 r. » Konferencja rybacka pt. „Aktualne problemy oraz perspektywy stawowej gospodarki rybackiej na obszarach zależnych od rybactwa” - 20.09.2013 r.

20 września 2013 r. w ramach XI Regionalnych Dni Rybactwa w PAN w Gołyszu odbyła się Konferencja rybacka pt. „Aktualne problemy oraz perspektywy stawowej gospodarki rybackiej na obszarach zależnych od rybactwa”.

Prezes Zarządu LGR - Krzysztof Szymura przywitał uczestników Konferencji rybackiej. Po otwarciu poproszono o głos Małgorzatę Handzlik - Poseł do Parlamentu Europejskiego, która również przywitała wszystkich uczestników Konferencji. Następnie Barbara Donocik - Kierownik biura LGR przedstawiła prezentację dotyczącą współpracy międzyregionalnej i międzynarodowej. Wacław Szczoczarz - Prezes Zarządu LGR Świętokrzyski Karp opowiedział o stworzeniu i opracowaniu Strategii KARP 2020. Prezentację o gospodarce rybackiej  i LGR na Litwie przedstawił Saulius Jocbalis z Lokalnej Grupy Rybackiej Taurage z Litwy. Rajmund Ronchetti z Zakładu Ichtiobiologii i Gospodarki Rybackiej PAN przedstawił wnioski z wyjazdów studyjnych organizowanych przez LGR "Żabi Kraj". Po przerwie kawowej prof. dr .hab Janusz Guziur z Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie oraz dr Mirosław Kuczyński z Zakładu Ichtiobiologii i Gospodarki Rybackiej PAN przedstawili prezentację o Tomaszu Dubiszu – prekursora metody przesadkowania. Dr. hab. Krystyna Skibniewska omówiła wpływ technologii produkcji karpia na jakość jego mięsa. Końcową prezentację przedstawił dr inż. Maciej Pilarczyk z Zakładu Ichtiobiologii i Gospodarki Rybackiej PAN. Dotyczyła aktualnych zmian w technologii stawowej chowu ryb.

Zapraszamy do galerii: http://zabikraj.pl/1202,konferencja-rybacka-pt.-&-8222;aktualne-problemy-oraz-perspektywy-stawowej-gospodarki-rybackiej-na-obszarach-zaleznych-od-rybactwa&-8221;.html