Rada

Skład Rady Stowarzyszenia:

Wojciech Bazgier

Gabriela Placha

Piotr Goszyk

Andrzej Pastucha

Andrzej Kondziołka

Andrzej Chmiel

Józef Związek

Roman Kamiński

Anna Tomica

Wojciech Oleszko

Dariusz Stawarczyk

Ryszard Waliczek

Sylwia Grzebień