Archiwum aktualności » Archiwum 2019 » Budowanie produktu turystycznego – Ekomuzeum Żabi Kraj

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

„Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi”

„Operacja wspófinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020”

 

Opis operacji

Stowarzyszenie Rybackie „Żabi Kraj” obejmuje swoim działaniem następujące gminy wiejskie i miejsko-wiejskie, przynależące administracyjnie do dwóch powiatów: cieszyńskiego i pszczyńskiego: Chybie, Dębowiec, Goczałkowice-Zdrój, Hażlach, Pawłowice, Strumień, Skoczów i Zebrzydowice.

Realizacja operacji przyczyni się do rozwiązania problemu jakim jest brak wspólnej oferty turystycznej obszaru, a tym samym uzupełnienia oferty turystycznej gmin turystycznych w naszym regionie, zwiększenia liczby turystów na naszym obszarze oraz podniesienia wiedzy w zakresie budowania produktów turystycznych, pokazania dobrych praktyk wynikających ze współpracy partnerskiej przy budowaniu produktu turystycznego jakim jest Ekomuzeum.

W ramach realizowanej operacji zostanie:

  • stworzona wspólna oferta turystyczna w postaci ulotki - mapy prezentującej wyjątkowe miejsca, przyrodę, ludzi, którzy prezentują swoją pasje, lokalną kulturę, rękodzieło, sztukę i żywe tradycje ze wszystkich gmin należących do Stowarzyszenia. Stworzenie takiej ulotki da możliwość stworzenia jednej oferty promującej cały obszar działania Stowarzyszenia, uzupełnieni oferty regionu poprzez przekazanie ulotek do punktów informacji turystycznej w sąsiednich gminach turystycznych. Wpłynie to na zwiększenie liczby turystów na naszym obszarze i na rozwój terenów wiejskich.
  • zorganizowana konferencja pt. Budowanie produktu turystycznego – Ekomuzeum Żabi Kraj w dniu 11 października 2019 r., która ma na celu zaprezentowanie stworzonego produktu turystycznego naszego obszaru, dobrych praktyk związanych z produktem turystycznym jakim jest Ekomuzeum w Dolinie Karpia oraz pokazania korzyści z budowania partnerstwa, wspólnej promocji produktów i usług lokalnych oraz zaprezentowanie się lokalnych twórców na stoiskach wystawowych. Konferencja ma na celu poszerzenie wiedzy mieszkańców, twórców lokalnych, organizacji turystycznych, jednostek samorządu terytorialnego z naszego regionu w zakresie budowania produktów turystycznych poprzez budowanie lokalnego partnerstwa wśród lokalnych twórców, przedsiębiorców jak również sektora publicznego, polegająca na wzajemnej promocji nie tylko swojego produktu ale również partnerów, zaprezentowania dobrych praktyk w zakresie budowania produktu turystycznego i promocji obszaru.

 

Tytuł operacji

Budowanie produktu turystycznego – Ekomuzeum Żabi Kraj

 

Cel operacji

Celem operacji jest wydanie ulotki oraz organizacja konferencji pt. „Budowanie produktu turystycznego – Ekomuzeum Żabi Kraj”

 

Przewidywany efekt operacji:

Zwiększenie zainteresowania mieszkańców i udział ich w inicjatywach mających na celu promocję obszaru oraz rozwój obszarów wiejskich.

 

Stowarzyszenie Rybackie Żabi Kraj” będące partnerem KSOW informuję:
- realizowana operacja uzyskała wsparcie finansowe ze środków Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich,
- każdy uczestnik operacji ma możliwość zarejestrowania się jako Partner KSOW,
- informację dotyczące KSOW są dostępne na portalu internetowym ksow.pl.