Archiwum aktualności » Archiwum 2019 » Jubileusz 10-lecia Stowarzyszenia Rybackiego "Żabi Kraj"

11 października 2019 r. w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Strumieniu Stowarzyszenie Rybackie „Żabi Kraj” świętowało Jubileusz 10-lecia istnienia Stowarzyszenia. Udział w uroczystości m.in. wzięła Pani Beata Białowąs – Członek Zarządu Województwa Śląskiego, Aleksander Nowrot – p.o. Dyrektora Wydziału Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego w Katowicach, Janina Żagan – Wicestarosta Powiatu Cieszyńskiego, Grzegorz Nogły – Członek Zarządu Powiatu Pszczyńskiego, przedstawiciele gmin należących do Stowarzyszenia oraz członkowie Stowarzyszenia. Prezes Zarządu Krzysztof Szymura w imieniu Zarządu złożył podziękowania na ręce osób najbardziej zaangażowanych w działania Stowarzyszenia, m.in: Janinie Żagan, Annie Grygierek, Stanisławowi Gabzdyl, Piotrowi Hansel. Na ręce Prezesa spłynęły liczne podziękowania i gratulacje dla członków Stowarzyszenia i Pracowników, za zaangażowanie i prace włożone w rozwój obszarów wiejskich zależnych od rybactwa na całym terenie objętym działalnością Stowarzyszenia.

Galeria