Archiwum aktualności » Archiwum 2020 » STUDIA PODYPLOMOWE ICHTIOLOGIA I AKWAKULTURA

WYDZIAŁ BIOINŻYNIERII ZWIERZĄT UWM Olsztyn

OGŁASZA NABÓR

NA STUDIA PODYPLOMOWE ICHTIOLOGIA I AKWAKULTURA

Studia kierowane są do absolwentów studiów wyższych magisterskich, inżynierskich i licencjackich, pracujących (lub przygotowujących się do podjęcia pracy) w Gospodarstwach Rybackich, Polskim Związku Wędkarskim, w parkach narodowych i rezerwatach przyrody oraz w organizacjach rządowych i samorządowych zajmujących się problematyką rybacką.

 

RODZAJ I CZAS TRWANIA STUDIÓW

Studia są dwu=semestralne w systemie niestacjonarnym.

Łączna ilość godzin dydaktycznych w formie wykładów, ćwiczeń, seminariów i zajęć terenowych wynosi 160 godzin.

 

TERMIN REKRUTACJI MIJA 30 WRZEŚNIA 2020 ROKU

 

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE PROCESU REKRUTACYJNEGO I PROGRAMU STUDIÓW DOSTĘPNE NA STRONIE:

HTTP://WWW.EDU.PL/OFERTA  KSZTAŁCENIA/STUDIA PODYPLOMOWE

LUB TELEFONICZNIE:

SEKRETARZ STUDIÓW PODYPLOMOWYCH MGR INŻ. MARTA WASIAK TEL. 89 523 37 54; E-MAIL MARTAW@UWM.EDU.PL

KIEROWNIK STUDIÓW PODYPLOMOWYCH DR HAB. INŻ. MAŁGORZATA WOŹNIAK, PROF. UWM TEL. 89 524 51 25; E-MAIL MAWOZ@UWM.EDU.PL