Archiwum aktualności » Archiwum 2020 » COVID-19 - Ogłoszenie o naborze wniosków o dofinansowanie w zakresie Działania 2.8 "Środki dotyczące zdrowia publicznego". Nabór od dnia 02.10 do dnia 08.10

Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie w zakresie działania 2.8 "Środki dotyczące zdrowia publicznego" w ramach Priorytetu 2. Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo, zasobooszczędnej, innowacyjnej, konkurencyjnej i opartej na wiedzy, zawartego w Programie Operacyjnym "Rybactwo i Morze"

Szczegóły