Archiwum aktualności » Archiwum 2022 » Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Rybackiego "Żabi Kraj"

Zarząd Stowarzyszenia Rybackiego „Żabi Kraj”

zgodnie z § 25 ust. 1 pkt 2 Statutu

Stowarzyszenia Rybackiego „Żabi Kraj”

zaprasza członków Stowarzyszenia

na Walne Zebranie Członków,

które odbędzie się

w dniu 10 maja 2022 r. (wtorek) o godzinie 16:00

w sali widowiskowej Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Strumieniu

(ul. Młyńska 14, Strumień).

 

W przypadku braku quorum kolejny termin

Walnego Zebrania Członków,

wyznacza się na 10 maja 2022 r. o godzinie 16:15

w miejscu j/w.

 

Porządek obrad oraz projekty uchwał

znajdują się w załączeniu.

Załączniki do uchwał dostępne będą w biurze Stowarzyszenia.

 

Przypominamy, iż zgodnie z § 14 ust 2. pkt 4 Statutu Stowarzyszenia

Członek zobowiązany jest do uczestnictwa w Walnych Zebraniach Członków.