Archiwum aktualności » Archiwum 2022 » W dniu 10.05.2022 r. w Strumieniu odbyło się Walne Zebranie Członków

W dniu 10 maja 2022 r. w sali widowiskowej Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Strumieniu odbyło się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Rybackiego „Żabi Kraj”.

Podczas Zebrania został przyjęty Plan pracy oraz Budżet na 2022 rok.

Ponadto zatwierdzone zostało: sprawozdanie z prac Zarządu, sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za rok 2021.

Walne Zebranie Członków udzieliło absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia Rybackiego „Żabi Kraj”.

W drugiej części zebrania w związku z zakończeniem 4 letniej kadencji władz Stowarzyszenia odbyły się wybory członków Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia Rybackiego „Żabi Kraj”

Po przeprowadzeniu głosowania skład Zarządu i Komisji Rewizyjnej nie uległ zmianie.