PO RYBY 2007-2013 » Punkty konsultacyjne

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka „Żabi Kraj” zaprasza wszystkich chętnych, którzy chcą pozyskać środki unijne na bezpłatne konsultacji do biura Stowarzyszenia (od poniedziałku do piątku) od 7:30 -15:30. Na konsultacjach dowiedzą się Państwo, jak wypełnić wniosek oraz jakie dokumenty należy przedstawić, aby uzyskać dofinansowanie.

Prosimy jednak o wcześniejsze umówienie się: telefonicznie pod numerami: 33 487-49-55, 797-410-134; poprzez e-mail: projekty@zabikraj.pl lub w Biurze LGR (ul. Mickiewicza 9 w Skoczowie).

 

Przed kontaktem z doradcą LGR

W związku z pojawiającą się bardzo dużą liczbą pytań i wątpliwości m.in. typu i zakresu rzeczowo – finansowego operacji prosimy o przygotowanie zestawu pytań wg schematu:

  1. Kto będzie wnioskodawcą – np. przedsiębiorstwo, osoba fizyczna, rybak.
  2. Skąd pochodzi wnioskodawca – gmina, miejscowość.
  3. Miejsce realizacji operacji - gmina, miejscowość.
  4. Termin rozpoczęcia i zakończenia realizacji operacji – miesąc/rok.
  5. Katalog zakupów najważniejsze elementy, np. maszyny, budowa oraz ich szacunkowa wartość oraz wartość całej operacji.
  6. Planowany poziom dofinansowania w złotych i %.
  7. Co chce osiągnąć wnioskodawca w wyniku realizacji operacji, np. zrestrukturyzować  lub zdywersyfikować działalność gospodarczą, podjąć nowy typ działalności  o numerze/numerach PKD.