PO RYBY 2007-2013 » Archiwum konkursów
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka „Żabi Kraj” informuje, iż Komitet Stowarzyszenia w dniu od 07.04.2014 r. zakończył procedurę oceny wniosków
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka „Żabi Kraj” informuje, iż Komitet Stowarzyszenia w dniu 12.03.2014 r. dokonał oceny wniosków złożonych w odpowiedzi na konkurs
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka „Żabi Kraj” informuje, iż Komitet Stowarzyszenia w dniu 10.03.2014 r. dokonał oceny wniosków złożonych w odpowiedzi na konkurs
Lokalna Grupa Rybacka „Żabi Kraj” informuje o możliwości składania wniosków o dofinansowanie operacji polegających na:
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka „Żabi Kraj” informuje, iż Członkowie Komitetu Stowarzyszenia w dniu 09.09.2013 r. zgodnie z zaleceniami wynikającymi z informacji pokontrolnej otrzymanej z Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13.08.2013 r. dokonali ponownej analizy operacji
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka „Żabi Kraj” informuje, iż Komitet Stowarzyszenia w dniu 09.09.2013 r. zakończył procedurę oceny wniosków
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka „Żabi Kraj” informuje, iż Komitet Stowarzyszenia w dniu 14.08.2013 r. dokonał oceny wniosków złożonych w odpowiedzi na konkurs
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka „Żabi Kraj” informuje, iż Komitet Stowarzyszenia w dniu 13.08.2013 r. dokonał oceny wniosków złożonych w odpowiedzi na konkurs
LGR „Żabi Kraj” informuje o możliwości składania wniosków o dofinansowanie operacji
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka „Żabi Kraj” informuje, iż Komitet Stowarzyszenia w dniu 12.04.2013 r. zakończył procedurę oceny wniosków
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka „Żabi Kraj” informuje, iż Komitet Stowarzyszenia w dniu 19.03.2013 r. dokonał oceny wniosków złożonych w odpowiedzi na konkurs:
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka „Żabi Kraj” informuje, iż Komitet Stowarzyszenia w dniu 18.03.2013 r. dokonał oceny wniosków złożonych w odpowiedzi na konkurs:
LGR „Żabi Kraj” informuje o możliwości składania wniosków o dofinansowanie operacji polegających na: 1. Wzmocnieniu konkurencyjności i utrzymaniu atrakcyjności obszarów zależnych od rybactwa. 2. Restrukturyzacji lub reorientacji działalności gospodarczej, lub dywersyfikacji zatrudnienia osób mających pracę związaną z sektorem rybactwa, w drodze tworzenia dodatkowych miejsc pracy poza tym sektorem. 3. Podnoszeniu wartości produktów rybactwa, rozwoju usług na rzecz społeczności zamieszkującej obszary zależne od rybactwa. 4. Ochronie środowiska lub dziedzictwa przyrodniczego na obszarach zależnych od rybactwa w celu utrzymania jego atrakcyjności lub przywrócenia potencjału produkcyjnego sektora rybactwa, w przypadku jego zniszczenia w wyniku klęski żywiołowej.
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka „Żabi Kraj” informuje, że Komitet Stowarzyszenia w dniu 19.10.2012 r. zakończył procedurę oceny wniosków
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka „Żabi Kraj” informuje, iż Komitet Stowarzyszenia w dniu 28.09.2012 r. dokonał oceny wniosków złożonych w odpowiedzi na konkurs:
Zarząd Województwa Śląskiego informuje o możliwości składania wniosków o dofinansowanie za pośrednictwem Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „Żabi Kraj”, w ramach środka 4.1 Rozwój obszarów zależnych od rybactwa dla operacji polegających na Restrukturyzacji lub reorientacji działalności gospodarczej, lub dywersyfikacji zatrudnienia osób mających pracę związaną z sektorem rybactwa, w drodze tworzenia dodatkowych miejsc pracy poza tym sektorem osi priorytetowej 4 Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”. Termin składania wniosków: od 01.08.2012 r. do 14.09.2012 r.
Zarząd Województwa Śląskiego informuje o możliwości składania wniosków o dofinansowanie za pośrednictwem Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „Żabi Kraj”, w ramach środka 4.1 Rozwój obszarów zależnych od rybactwa dla operacji polegających na Podnoszeniu wartości produktów rybactwa, rozwoju usług na rzecz społeczności zamieszkującej obszary zależne od rybactwa osi priorytetowej 4 Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”. Termin składania wniosków: od 01.08.2012 r. do 14.09.2012 r.
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka „Żabi Kraj” informuje, że Komitet Stowarzyszenia w dniu 22.05.2012 r. zakończył procedurę oceny wniosków złożonych w odpowiedzi na konkursy:
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka „Żabi Kraj” informuje, iż Komitet Stowarzyszenia w dniu 27.04.2012 r. dokonał oceny wniosków złożonych w odpowiedzi na konkurs:
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka „Żabi Kraj” informuje, że Komitet Stowarzyszenia w dniu 05.04.2012 r. zakończył procedurę oceny wniosków złożonych w odpowiedzi na konkursy:
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka „Żabi Kraj” informuje, iż Komitet Stowarzyszenia w dniu 15.03.2012 r. dokonał oceny wniosków
Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „Żabi Kraj” informujemy o ogłoszeniu konkursów objętych osią priorytetową 4 Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013” w ramach środka 4.1 Rozwój obszarów zależnych od rybactwa.
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka „Żabi Kraj” informuje, że Komitet Stowarzyszenia zakończył procedurę oceny wniosków.
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka „Żabi Kraj” informuje, iż Komitet Stowarzyszenia na Posiedzeniu nr V/2011 w dniu 06.10.2011r. dokonał oceny wniosków złożonych w odpowiedzi na konkurs "Ochrona środowiska i dziedzictwa przyrodniczego na obszarach zależnych od rybactwa w celu utrzymania jego atrakcyjności oraz przywracaniu potencjału produkcyjnego sektora rybactwa, w przypadku jego zniszczenia w wyniku klęski żywiołowej" trwający od 08.08.2011r. do 23.09.2011r.
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka „Żabi Kraj” informuje, iż Komitet Stowarzyszenia na Posiedzeniu nr IV/2011 w dniu 05.10.2011r. dokonał oceny wniosków złożonych w odpowiedzi na konkurs "Podnoszenia wartości produktów rybactwa, rozwój usług na rzecz społeczności zamieszkującej obszary zależne od rybactwa" trwający od 08.08.2011r. do 23.09.2011r.
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka „Żabi Kraj” informuje, że Komitet Stowarzyszenia zakończył procedurę oceny wniosków
Zarząd Województwa Śląskiego informuje o możliwości składania wniosków o dofinansowanie za pośrednictwem Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „Żabi Kraj”, w ramach środka 4.1 Rozwój obszarów zależnych od rybactwa dla operacji polegających na Ochronie środowiska i dziedzictwa przyrodniczego na obszarach zależnych od rybactwa w celu utrzymania jego atrakcyjności oraz przywracaniu potencjału produkcyjnego sektora rybactwa, w przypadku jego zniszczenia w wyniku klęski żywiołowej osi priorytetowej 4 Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”. Wnioski należy składać bezpośrednio w biurze LGR „Żabi Kraj" w terminie od 08.08.2011r. do 23.09.2011r..
Zarząd Województwa Śląskiego informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach środka 4.1 Rozwój obszarów zależnych od rybactwa dla operacji polegających na „Podnoszeniu wartości produktów rybactwa, rozwoju usług na rzecz społeczności zamieszkującej obszary zależne od rybactwa” osi priorytetowej 4 Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”. Wnioski należy składać bezpośrednio w biurze LGR „Żabi Kraj” w terminie od 08.08.2011r. do 23.09.2011r.
Zarząd Województwa Śląskiego informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach środka 4.1 Rozwój obszarów zależnych od rybactwa dla operacji polegających na „Restrukturyzacji i reorientacji działalności gospodarczej oraz dywersyfikacji zatrudnienia osób mających pracę związaną z sektorem rybactwa, w drodze tworzenia dodatkowych miejsc pracy poza tym sektorem” osi priorytetowej 4 Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”. Wnioski należy składać bezpośrednio w biurze LGR „Żabi Kraj” w terminie od 27.06.2011r. do 29.07.2011r..
Zarząd Województwa Śląskiego informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach środka 4.1 Rozwój obszarów zależnych od rybactwa dla operacji polegających na „Wzmocnieniu konkurencyjności i utrzymaniu atrakcyjności obszarów zależnych od rybactwa” osi priorytetowej 4 Programu operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”. Wnioski należy składać bezpośrednio w biurze LGR „Żabi Kraj” w terminie od 22.06.2011r. do 29.07.2011r.