PO RYBY 2007-2013 » Oś 4 PO RYBY 2007-2013 » Przewodnik po osi 4 PO RYBY 2007-2013

Departament Rybołówstwa Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi wydał przewodnik po osi 4 PO RYBY 2007-2013 pt. „Jak ryba w funduszach. Zarzucamy sieci na dotacje”. W przewodniku można znaleźć informacje na temat powstawania Lokalnych Grup Rybackich, elementów wdrażania LSROR, założeń osi priorytetowej 4 PO RYBY. Ponadto osoby zainteresowane składaniem wniosków do LGR mogą w przewodniku zaczerpnąć przede wszystkim informacji o możliwościach pozyskania dofinansowania oraz przykładowych operacjach w ramach środka 4.1.
Przewodnik jest dostepny w Biurze LGR.

 

DODAŁ: MZ