Publikacje LGR

Krok po kroku jak wypełnić wniosek o dofinansowanie

Strategia KARP 2020

Krok po kroku jak prawidłowo realizować i rozliczyć projekt

Publikacja: Akwakultura, rybactwo i turystyka

Rybacka Gazeta Lokalna

Ulotka o projektach

Ulotka o LGR

Ulotka o LGR 2

Kulinarny Atlas Ryb

Regionalne Dni Rybactwa

Mapa LGR "Żabi Kraj"

Raport końcowy "Próba oszacowania presji kormorana czarnego na ichtifaunę wód na terenie Stowarzyszenia LGR "Opolszczyzna" oraz Stowarzyszenia LGR "Żabi Kraj"