PO RYBY 2007-2013 » Krok po kroku jak wypełnić wniosek o dofinansowanie

Niniejsza broszura przeznaczona jest dla wszystkich Beneficjentów chcących złożyć wniosek o dofinansowanie operacji w ramach osi 4 Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013” (PO RYBY 2007-2013), w celu realizacji projektów, które doprowadzić mają do poprawy warunków życia na obszarach zależnych od rybactwa oraz służyć rozwojowi inicjatyw i przedsiębiorczości wśród społeczności lokalnych.