Przykłady projektów » Dobre praktyki przykłady FARNET

Dzięki wielu działającym FLAG (Lokalnym Grupom Rybackim), rośnie liczba przykładów projektów, które mogą zainspirować innych do dobrych praktyk lub dostarczyć potencjalnych partnerów do współpracy ponadnarodowej.