Przykłady projektów » Wzmocnienie konkurencyjności... » Modernizacja sali widowiskowej przy OSP w Bąkowie

Beneficjent:  Gmina Strumień

Tytuł operacji: Modernizacja sali widowiskowej przy OSP w Bąkowie

Cel operacji: Podniesienie jakości życia mieszkańców gminy Strumień (obszarów zależnych od rybactwa) oraz wzrost atrakcyjności i konkurencyjności gminy poprzez modernizację infrastruktury społeczno-kulturalnej w sołectwie Bąków.

Zakres operacji:

- modernizacja i remont budynku sali widowiskowej,

- niewielka przebudowa zabudowań OSP

- modernizacja placów utwardzonych,

- nowa aranżacja terenów zielonych,

- adaptacja fragmentu sąsiedniej działki z przeznaczeniem na miejsca parkingowe,

- stworzenie zaplecza gastronomicznego obiektu oraz sanitarnego.

Kwota dofinansowania: 1 000 000,00 zł

Żródło: Urząd Gminy Strumień