PO RYBY 2007-2013 » Krok po kroku jak prawidłowo realizować i rozliczyć projekt

Niniejsza broszura jest przeznaczona dla wszystkich Wnioskodawców, którzy złożyli wniosek o dofinansowanie i realizują operacje w ramach osi 4 Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013” (PO RYBY 2007-2013), poprzez Lokalną Grupę Rybacką „Żabi Kraj”.

Zawarte w poradniku porady i wskazówki mają na celu pomóc Beneficjentowi w prawidłowej realizacji operacji zgodnie z umową o dofinansowanie oraz uniknąć problemów podczas rozliczania operacji.