Aktualności
Stowarzyszenie Rybackie „Żabi Kraj” zaprasza wszystkich Mieszkańców do udziału w warsztatach strategicznych/spotkaniach konsultacyjnych organizowanych w ramach opracowywania lokalnej strategii rozwoju kierowanej przez społeczność w ramach Europejskiego Funduszu Morskiego, Rybackiego i Akwakultury na lata 2021-2027.
 
Już 7 czerwca 2023 roku rozpoczyna się rekrutacja na studia w roku akademickim 2023/2024, która umożliwi potencjalnym kandydatom studiowanie Ichtiologii i akwakultury na studiach inżynierskich UWM w Olsztynie.
 
Karp w krótkim łańcuchu dostaw to akcja, której głównym celem jest popularyzacja ryb pochodzących z polskich gospodarstw