Spotkanie informacyjno-szkoleniowe dotyczące Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020

2018-06-22

Polskie Towarzystwo Rybackie zaprasza na spotkanie informacyjno-szkoleniowe dotyczące Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020 ze szczególnym uwzględnieniem Działania 2.5 Akwakultura świadcząca usługi środowiskowe.

Z upoważnienia Dyrektora Departamentu Rybołówstwa MGMiŻŚ Pana Janusza Wrony w spotkaniu uczestniczyć będzie Pan Adam Sudyk – Naczelnik Wydziału Rybactwa DR MGMiŻŚ oraz zaproszeni goście z Oddziałów Regionalnych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa.

Spotkania odbędą się w następujących terminach:

- 22 czerwca 2018 r. o godz. 11:00 w Zakładzie Ichtiobiologii i Gospodarki Rybackiej Polskiej Akademii Nauk w Gołyszu (Kalinowa 2, Zaborze)

Ze względów organizacyjnych prosimy o potwierdzenie uczestnictwa do 18 czerwca br. na adres biuro@ptryb.pl lub telefonicznie pod nr 663 036 183 ze wskazaniem terminu spotkania.

Prosimy o poinformowanie wszystkich zainteresowanych o możliwości udziału w spotkaniu.