Archiwum aktualności » Archiwum 2018 » Walne Zebranie Członków - 24 kwiecień 2018 r.

Zarząd Stowarzyszenia Rybackiego „Żabi Kraj”

zgodnie z § 25 ust. 1 pkt 2 Statutu

Stowarzyszenia Rybackiego „Żabi Kraj”

zaprasza członków Stowarzyszenia

na Walne Zebranie Członków,

które odbędzie się

w dniu 24 kwietnia 2018 r. (wtorek) o godzinie 15:00

w sali przy Ochotniczej Straży Pożarnej w Bąkowie

 (ul. Osiedlowa 1, Bąków).

 

W przypadku braku quorum kolejny termin

Walnego Zebrania Członków,

wyznacza się na 24 kwietnia 2018 r. o godzinie 15:15

w miejscu j/w.

 

Porządek obrad oraz projekty uchwał

znajdują się w załączeniu.

Załączniki do uchwał dostępne będą w biurze Stowarzyszenia.

 

Przypominamy, iż zgodnie z § 14 ust 2. pkt 4 Statutu Stowarzyszenia

Członek zobowiązany jest do uczestnictwa w Walnych Zebraniach Członków.

 

Załączniki