Chcesz otrzymywać informacje o działaniach
i inicjatywach Lokalnej Grupy Rybackiej
"Żabi Kraj"?

Poinformujemy Cię mailowo

Aktualności
W dniu 30.10.2014 r. odbył się pokaz odłowów na stawie Młyńskim w Ochabach Wielkich. Pogoda dopisała przy podglądaniu rybaków odławiających staw Polskiej Akademii Nauk. Zapraszamy do galerii!
 
Już znamy wyniki IV Konkursu Fotograficznego "Żabi Kraj w obiektywie"! Zapraszamy na wernisaż!
 
W dniach 09-10 października 2014 roku w Miejskim Centrum Kultury i Rekreacji w Strumieniu odbyła się konferencja agroturystyczna pn. „Agroturystyka a przedsiębiorczość” w ramach projektu „Śląska Wieś- tu wypocząć można”, połączona z wyjazdem studyjnym do gospodarstw agroturystycznych.
 
Lokalna Grupa Rybacka „Żabi Kraj” zaprasza na wizytę studyjną krajową w terminie 21-23 listopad 2014 r. Termin składania formularzy zgłoszeniowych upływa 31 października 2014 r.!
 
Serdecznie zapraszamy wszystkich na pokaz odłowów na stawie Młyńskim w Ochabach, który odbędzie się w dniu 30.10.2014 r.
 
Jak co roku już dziś zapraszamy na Jesienną Konferencję Rybacką organizowaną w ramach Święta Karpia "Karpik" w Niemodlinie. Konferencja odbędzie się w dniu 7 listopada 2014 roku.
 
Czas na projekt dla młodych, otwartych osób w Waszej miejscowości! Towarzystwo Alternatywnego Kształcenia Równać Szanse ogłasza Regionalny Konkurs Grantowy Programu „Równać Szanse 2014”. Zapraszamy do konkursu organizacje pozarządowe, domy kultury, biblioteki gminne, nieformalne grupy dorosłych z małych miejscowości do 20 000 mieszkańców.
 
Targi Polfish jedyna w Polsce impreza targowa poświęcona branży rybnej i jedna z największych w Europie Środkowo-Wschodniej. Organizowana jest w cyklu dwuletnim. Prezentacja surowców i produktów rybnych, maszyn i urządzeń do przetwórstwa, przechowywania i pakowania ryb, opakowań i materiałów opakowaniowych, środków czystości i higieny, hodowli ryb, badań naukowych, sprzętu, narzędzi i systemów połowowych, wyposażenia statków rybackich.
 
Uprzejmie zapraszamy na kolejną konferencję „WYLĘGARNIA” o tematyce związanej z zagadnieniami wylęgarnictwa organizmów wodnych. Tym razem spotkanie „Wylęgarnia 2015” planuje się zorganizować w dniach 23-24 kwietnia 2015 r., w powiecie puławskim (woj. lubelskie).
 
W związku z wieloma zapytaniami, które docierają do biura LGR informujemy, iż Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka „Żabi Kraj” nie pobiera opłat za udział w szkoleniach, warsztatach, wizytach studyjnych, punktach konsultacyjnych (bezpłatne doradztwo w wypełnianiu wniosków) oraz innych działaniach, które organizuje. Ponadto wszystkie działania realizowane przez Beneficjentów, którzy pozyskali poprzez Stowarzyszenie środki w ramach Wzmocnienia konkurencyjności (promocja obszaru, organizacja kół zainteresowań dla dzieci i młodzieży, tworzenie muzeów, izb regionalnych itp.) muszą być o charakterze niezarobkowym (niekomercyjnym). Beneficjenci, którzy pozyskują środki poprzez LGR na podjęcie lub rozwój działalności gospodarczej mogą pobierać środki za prowadzone usługi lub sprzedawane produkty. Beneficjenci, którzy realizują projekty pozyskane poprzez Stowarzyszenie działają we własnym imieniu i nie reprezentują Stowarzyszenia LGR „Żabi Kraj”.
 
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka "Żabi Kraj" zaprasza wszystkich beneficjentów, którzy uzyskali dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich” na bezpłatne konsultacje w zakresie prawidłowego rozliczania projektów.