Chcesz otrzymywać informacje o działaniach
i inicjatywach Lokalnej Grupy Rybackiej
"Żabi Kraj"?

Poinformujemy Cię mailowo

Aktualności
Stowarzyszanie Lokalna Grupa Rybacka „Żabi Kraj” serdecznie zaprasza na szkolenie pt. „Realizacja i rozliczanie operacji w ramach osi 4 PO RYBY 2007-2013”, które odbędzie się w dniu 25.11.2014 r.
 
W związku z wieloma zapytaniami, które docierają do biura LGR informujemy, iż Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka „Żabi Kraj” nie pobiera opłat za udział w szkoleniach, warsztatach, wizytach studyjnych, punktach konsultacyjnych (bezpłatne doradztwo w wypełnianiu wniosków) oraz innych działaniach, które organizuje. Ponadto wszystkie działania realizowane przez Beneficjentów, którzy pozyskali poprzez Stowarzyszenie środki w ramach Wzmocnienia konkurencyjności (promocja obszaru, organizacja kół zainteresowań dla dzieci i młodzieży, tworzenie muzeów, izb regionalnych itp.) muszą być o charakterze niezarobkowym (niekomercyjnym). Beneficjenci, którzy pozyskują środki poprzez LGR na podjęcie lub rozwój działalności gospodarczej mogą pobierać środki za prowadzone usługi lub sprzedawane produkty. Beneficjenci, którzy realizują projekty pozyskane poprzez Stowarzyszenie działają we własnym imieniu i nie reprezentują Stowarzyszenia LGR „Żabi Kraj”.
 
Już znamy wyniki IV Konkursu Fotograficznego "Żabi Kraj w obiektywie"! Zapraszamy na wernisaż!
 
Lokalna Grupa Rybacka „Żabi Kraj” zaprasza do wzięcia udziału w Konkursie na najlepszą potrawę z ryb słodkowodnych „Kulinarny Atlas Ryb", który odbędzie się w dniu 17.12.2014 r.
 
W dniach 18-21 grudnia 2014 r. na skoczowskim rynku odbędzie się II Jarmark Sarkandrowski. Zapraszamy twórców regionalnych, osoby zajmujące się rękodziełem do sprzedaży swoich wyrobów. W szczególności zapraszamy młodzież szkolną wraz z nauczycielami oraz osoby działające w skoczowskich kołach zainteresowań. Do uczestnictwa w II Jarmarku Sarkandrowskim zachęcamy również kupców trudniących się bożonarodzeniowymi wyrobami regionalnymi. Liczymy na unikatowe produkty, w szczególności związane z obrzędowością Śląska Cieszyńskiego.
 
Trwają bezpłatne warsztaty realizowane w ramach Regionalnego Programu Promocji Społeczeństwa Informacyjnego.
 
Konferencja odbędzie się w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego, 24 listopada br. (Sala Kolumnowa, ul. Dąbrowskiego 23, Katowice).
 
Ruszyła II edycja konkursu
 
Towarzystwo Promocji Ryb rozpoczyna realizację projektu szkoleniowego „Uwarunkowania prawne funkcjonowania obiektów akwakultury i wód śródlądowych”. Projekt ten obejmie 3 szkolenia tematyczne dla gospodarstw rybackich i administracji publicznej. Pierwsze ze spotkań odbędzie się w dniach 27-29.11.2014 r. w Wolborzu.
 
Zapraszamy firmy, przedstawicieli administracji publicznej, projektantów, socjologów, osoby zainteresowane design thinking do udziału w warsztatach projektowania usług, które odbędą się w dniach 24-25.11.2014 r.
 
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego serdecznie zaprasza do udziału w bezpłatnych szkoleniach w ramach projektu systemowego pn. Kształcenie i doradztwo dla kadr pomocy i integracji społecznej Województwa Śląskiego.
 
Uprzejmie informujemy, iż w tym roku będzie kontynuowana akcja podnoszenia kwalifikacji pracowników Inspekcji Weterynaryjnej z zakresu dobrostanu ryb. Organizatorami są Towarzystwo Promocji Ryb i Główny Inspektorat Weterynarii.
 
Zapraszamy przedstawicieli podmiotów ekonomii społecznej do udziału w drugiej edycji szkolenia "Doskonalenie umiejętności personalnych pracowników podmiotów ekonomii społecznej", które odbędzie się w dniach 21-22 listopada 2014 roku.
 
Targi EKOstyl 2014 jest imprezą branżową o charakterze biznesowym, miejscem prezentacji produktów i usług związanych ze zdrowym odżywianiem i zdrowym stylem życia.
 
Fundacja “Wskazówka” zaprasza na bezpłatne warsztaty “Komunikacja interpersonalna”, które odbędą się w Cieszynie 11 i 12 grudnia. Poprowadzi je Izabela Butniewicz-Folusiak, wykwalifikowana trenerka i psychoterapeutka, posiadająca wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu treningów i warsztatów z zakresu psychoedukacji i rozwoju osobistego.
 
Od 17 do 22 listopada Zamek Cieszyn organizuje Światowy Tydzień Przedsiębiorczości w Cieszynie. Jest to jedna z największych inicjatyw, propagujących ideę przedsiębiorczości na Śląsku Cieszyńskim. Zaproszenie do udziału w wydarzeniu jest kierowane do osób zainteresowanych własnym rozwojem, bez względu na wiek – uczniów, studentów, menedżerów, nauczycieli, przedsiębiorców oraz tych, którzy poszukują pracy, czy planują założenie własnej firmy.
 
Targi Polfish jedyna w Polsce impreza targowa poświęcona branży rybnej i jedna z największych w Europie Środkowo-Wschodniej. Organizowana jest w cyklu dwuletnim. Prezentacja surowców i produktów rybnych, maszyn i urządzeń do przetwórstwa, przechowywania i pakowania ryb, opakowań i materiałów opakowaniowych, środków czystości i higieny, hodowli ryb, badań naukowych, sprzętu, narzędzi i systemów połowowych, wyposażenia statków rybackich.
 
Uprzejmie zapraszamy na kolejną konferencję „WYLĘGARNIA” o tematyce związanej z zagadnieniami wylęgarnictwa organizmów wodnych. Tym razem spotkanie „Wylęgarnia 2015” planuje się zorganizować w dniach 23-24 kwietnia 2015 r., w powiecie puławskim (woj. lubelskie).
 
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka "Żabi Kraj" zaprasza wszystkich beneficjentów, którzy uzyskali dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich” na bezpłatne konsultacje w zakresie prawidłowego rozliczania projektów.