Chcesz otrzymywać informacje o działaniach
i inicjatywach Lokalnej Grupy Rybackiej
"Żabi Kraj"?

Poinformujemy Cię mailowo

Aktualności
LGR "Żabi Kraj" serdecznie zaprasza na Wystawę Rybacką organizowaną w ramach XII Regionalnych Dni Rybactwa, która odbędzie się w dniach 20-21 września 2014 r. na Rynku w Skoczowie.
 
Interesujesz się wędkarstwem? Chcesz ciekawie spędzić czas? Weź udział w konkursach wędkarskich organizowanych przez LGR „Żabi Kraj”.
 
Od dnia 15.07.2014 r. biuro LGR "Żabi Kraj" mieści się przy ul. Mickiewicza 9 w Skoczowie w biurach nr 4, 6 oraz 8.
 
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka Bielska Kraina serdecznie zaprasza wszystkich członków organizacji pozarządowych do wzięcia udziału w projekcie pn. „Aktywizacja organizacji pozarządowych i ich członków, związanych z rybactwem”.
 
Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej serdecznie zaprasza do udziału w bezpłatnym szkoleniu „Odpowiedzialność zarządu i komisji rewizyjnej w podmiotach ekonomii społecznej", które odbędzie się w dniach 9-10 sierpnia 2014 r. w siedzibie Bielskiego Centrum Przedsiębiorczości.
 
Serdecznie zapraszamy na Festyn Letni, który odbędzie się w dniu 26.07.2014 r. w Parku F. Nowaka (przy OSP) w Skoczowie.
 
Piękna pogoda i bogaty program sprawiły, że w niedzielę nad malowniczo położonym Stawem Młyńszczok bawiły się tłumy gości. Degustowano rybę, promowano Żabi Kraj, śpiewano, łowiono ryby i bawiono się na Kabarecie Rak.
 
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka "Żabi Kraj" ogłasza IV Konkurs Fotograficzny "Żabi Kraj w obiektywie". Kategorie konkursu: I kategoria – Krajobrazy i pejzaże wodne z Żabiego Kraju, II kategoria – Projekty LGR "Żabi Kraj". Zgłoszenia przyjmujemy w terminie 26.05-30.09.2014 r. Zrób zdjęcie, prześlij je do nas i zgarnij cenne nagrody!
 
Oczekiwania rybactwa i wędkarstwa wobec nowej perspektywy finansowej - Program Operacyjny „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020 - omawiane były podczas konferencji, która odbywała się w dniu 23.07.2014 r. w sali Kolumnowej Sejmu RP.
 
W dniu 11 czerwca Komisja Europejska opublikowała ramy finansowe z podziałem kwot Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego pomiędzy Państwa członkowskie... Polska otrzymała 531,22 mln euro, wobec 734,09 mln euro w latach 2007-2013, co stanowi około 72% poprzedniej alokacji. W odróżnieniu jednak od poprzedniego okresu programowania, tym razem otrzymaliśmy czwartą alokację w Unii Eurpoejskiej (w latach 2007-2013 - drugą), obecnie wyprzedziły nas Francja i Włochy - co może mieć duże znaczenie w kwestii utrzymania konkurencyjności polskiej akwakultury.
 
Komisja Europejska organizuje kolejny konkurs na najlepszą fotografię ukazującą efekty realizacji projektów finansowanych z funduszy europejskich.
 
Ruszyła 8 edycja Konkursu „Teraz Polska Promocja”. Na laureatów najlepszych prac magisterskich dotyczących promocji Polski czekają nagrody pieniężne o łącznej wartości ok. 50.000 zł. Prace można zgłaszać do 17.10.2014.
 
Ruszył plebiscyt „7 Nowych Cudów Polski” organizowany przez National Geographic Traveller.
 
Do 31 lipca 2014 można głosować na Książkę Roku 2013, wybierając spośród pozycji nominowanych w XIV edycji Śląskiego Wawrzynu Literackiego.
 
Instytut Rybactwa Śródlądowego im. St. Sakowicza w Olsztynie zaprasza na kolejną konferencję „Wylęgarnia” o tematyce związanej z zagadnieniami wylęgarnictwa organizmów wodnych i akwakultury. Tegoroczne spotkanie „Wylęgarnia 2014” planuje się zorganizować w dniach 4-5 września 2014 r. w województwie podlaskim.
 
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP), w ramach projektu Enterprise Europe Network ma przyjemność zaprosić Państwa do udziału w kolejnej edycji międzynarodowej giełdy kooperacyjnej, która odbędzie się 30 września 2014 r., przy okazji Międzynarodowych Targów Wyrobów Spożywczych POLAGRA FOOD w Poznaniu.
 
W związku z wieloma zapytaniami, które docierają do biura LGR informujemy, iż Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka „Żabi Kraj” nie pobiera opłat za udział w szkoleniach, warsztatach, wizytach studyjnych, punktach konsultacyjnych (bezpłatne doradztwo w wypełnianiu wniosków) oraz innych działaniach, które organizuje. Ponadto wszystkie działania realizowane przez Beneficjentów, którzy pozyskali poprzez Stowarzyszenie środki w ramach Wzmocnienia konkurencyjności (promocja obszaru, organizacja kół zainteresowań dla dzieci i młodzieży, tworzenie muzeów, izb regionalnych itp.) muszą być o charakterze niezarobkowym (niekomercyjnym). Beneficjenci, którzy pozyskują środki poprzez LGR na podjęcie lub rozwój działalności gospodarczej mogą pobierać środki za prowadzone usługi lub sprzedawane produkty. Beneficjenci, którzy realizują projekty pozyskane poprzez Stowarzyszenie działają we własnym imieniu i nie reprezentują Stowarzyszenia LGR „Żabi Kraj”.
 
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka "Żabi Kraj" zaprasza wszystkich beneficjentów, którzy uzyskali dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich” na bezpłatne konsultacje w zakresie prawidłowego rozliczania projektów.